Письмо ГТК РФ от 17.10.1995 N 01-13/14723 (ред. от 12.05.2003) "О снятии ДКД с контроля"