Письмо ГТК РФ от 27.04.1998 N 01-15/8613 (ред. от 28.06.2002) "О квалификации правонарушения"